Thirrje për shoqërinë civile të vendeve kandidate për në BE

Komiteti Evropian Ekonomik dhe Social (KESE) publikon një thirrje për shprehje interesi, duke ftuar përfaqësues të organizatave të punëdhënësve, sindikatave dhe organizatave të shoqërisë civile nga vendet kandidate për në BE për të marrë pjesë në projektin pilot të KESE.

Kjo nismë ofron një mundësi specifike për përfshirjen dhe pjesëmarrjen e vendeve kandidate në BE dhe është projektuar si një projekt pilot njëvjeçar për vitin 2024 dhe do të vlerësohet në dhjetor 2024.

Nëse organizata juaj është e interesuar të jetë pjesë e nismës ESM, aplikoni jo më vonë se 25 janar 2024. Sekretariati i KESE do të kontaktojë organizatat e përzgjedhura për hapat e ardhshëm në proces.

Më shumë informacion në linkun e mëposhtëm: https://www.eesc.europa.eu/en/initiatives/call-eu-candidate-countries-civil-society  

Albanian