Submission #256

Здравје и здравство
Здрав систем-здравје за сите
/
zdravjezasite@gmail.com
075/245-245
ул.Народен фронт 5-4/31
Унапредување на здравството и здравствената заштита во нашата држава.
Со сродните здруженија.
Соработка со здруженија од областа на здрвството.
Борис Наумовски
4
0