Submission #272

Струкови здруженија
Македонското Физиотерапевтско Здружение
www.mfz.mk
president@mfz.mk
070/772-122
Димо Х. Димов 70/9 Скопје
Струково здружение кое се грижи за континуирана медицинска едукација на физиотерапевтите и создавање на услови за формирање на комора на физиотерапевти со која ќе се регулира работата на физиотерапевтите во Македонија.
Со повеќе здруженија кои претставуваат пациенти од различни заболувања
Интернационалната група на физиотерапевти која е специјализирана за цистична фиброза.
Блаже Арсов претседател
● Околу 250 членови
Нема вработени