Submission #97

Лица со посебни потреби
Меѓуопштинско здружение на телесни инвалиди на општина Велес – МОБИЛНОСТ Велес
Mobilnostmakedonija.com.mk
mobilnostveles@yahoo.com
075/292-461
Ул. Алексо Демниевски бр. 3 1400 Велес
Здружение за заштита на правата на лица со телесен инвалидитет на општините Велес, Градско и Чашка.
Сите здруженија на лица со инвалидитет во Република Македонија.
civicamobilitas
Преседател/Управител - Горан Здравков
36
1