Submission #112

Животна средина и природа
Еко Логик
www.ecologic.mk
ecologic.mk@gmail.com
078/365-902
ул. Аминта Трети 16-1/10
Здружението на граѓани Еко Логик делува во насока на заштита и унапредување на животната средина, промовирање на современи еколошки практики, како и следење и промовирање на принципот на одржливост.
Green box, OXO, Здрави за живот, Еco action.
Ајде Македонија, ГСЛВ, Јутокраси.
Никола Нешковски
3
3