Submission #140

Деца, млади и студенти
Коалиција на младински организации СЕГА
www.sega.org.mk
sega@sega.org.mk
048/429-390
Цар Самоил 5, 7500 Прилеп
Коалиција на младински организации СЕГА е национална платформа на младински организации, активна во полето на лобирање за промени во младинските политики, посветена кон поддржување на младинскиот активизам, подобрување на пристапот до информации и учеството на младите луѓе во активности за решавање на нивните проблеми. СЕГА како одржлива и развиена младинска коалиција овозможува младите да веруваат во себе, да ги остваруваат своите интереси, да креираат и да градат.
/
Асоцијација на локални демократски иницијативи (АЛДА)
Зоран Илиески
180
7