Submission #9

Демократија, човекови права и владеење на правото
Здружение на граѓани за социјален и мултикултурен развој Женска Алијанса
www.womensalliance.mk
info@womensalliance.mk
075/243-648
Волгоградска 5/42, Скопје
Основана во октомври 2007 година во Скопје, Женска Алијанса е првата лезбејска и феминистичка невладина организација за промоција и заштита на човековите права на ЛГБТ заедницата и културен развој на општеството следејќи ги принципите на еднаквост, диверзитет, толеранција и недискриминација.
Имајќи предвид дека правото на поинаква сексуална ориентација е едно од основните човекови права, се залагаме за елиминација на сите форми на насилство врз нехетеросексуалните луѓе и дискриминација врз основа на сексуална ориентација, родов идентитет и родова експресија. Постојано се стремиме кон социјална инклузија на ЛГБТ луѓето и еднакви права преку залагање за правни промени и подобрување на националната легислатива.
ЕГАЛ,
Субверзивен Фронт,
ЛГБТ Јунајтед Тетово.
ILGA,
ILGA-Europe,
Association for Women’s Rights in Development,
Gay and Lesbian International Sport Association,
AIDS Action Europe.
/
3
/