Submission #312

Струкови здруженија
Спа и Велнес Асоцијација на Македонија
www.swam.mk
info@swam.mk
070 808 468
ул. 7-ми Ноември бр.50А Гевгелија
Обуки и стручна квалификации за масери, спа терапевти, фитнес инструктори, менаџери, изготвување на законски регулативи.
/
-Интернационалната спа асоцијација;
-Интернационалната фитнес асоцијација.
Александар Мендов
/
/