Submission #316

Демократија, човекови права и владеење на правото
Здружение на граѓани ПРАВЕДНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
www.pravedniiprofesionalni.com
tinkakiteska@yahoo.com
075 253 802
ул.Моцартова бр.35, Скопје
Заштита на правата на вработените во јавната администрација и заштиа на државниот имот. Пружаме стручна помош и поддршка на сите службеници, влијаеме на јакненење на нивните компетенции и на јакнење на капацитетите за евиденција и заштита на државниот недвижен имот. Работиме на подготвување и оспособување на администрацијата за спроведување на стратегијата за РЈА.
-Скуп Скопје;
-Здружение Акцијаши Скопје;
-Здружение ИН ВИВО Скопје.
/
Тинка Китеска
2
1