Submission #327

Развој на граѓанското општество
Здружение Иванов Школа за Лидери – Алумни Асоцијација (ИСЛАА)
islaa.mk
islaa.2019@gmail.com
075705040
ул.Димитрие Чуповски бр.7, 1000 Скопје
Иванов Школа за Лидери – Алумни Асоцијација (ИСЛАА) е организација со седиште во Скопје, во којашто живее и се развива духот на преку 400 млади луѓе од коишто се стремат да бидат предводници во соочувањето со предизвиците на современото време. Сите членови доаѓаат од различни културни, етнички и религиски припадности и живеат во Македонија или во други држави на Европа.
ИСЛАА е организација којашто го продолжува она што веќе 11 години се создава и ќе продолжи да се развива преку Школата за млади лидери под покровителство на поранешниот Претседател на Република Македонија Д-р Ѓорге Иванов. ИСЛАА е продолжена рака на школата која ја продолжува нејзината благородна иницијатива за создавање на млади за иднината и вложувања во луѓе кои ќе растат во височина и придонесува во развивање на духот на лидерството.
ИСЛАА е целосно посветена на исполнување на својата визија, мисија и статут, преку развој и имплементирање на иновативни иницијативи. Знаеме дека малите земји се ограничени територијално и тие неможат територијално да се шират, меѓутоа не се ограничени да се воздигнуваат. Токму поради таа причина членовите на ИСЛАА сносат морална и колективна одговорност да ги поддржат активностите на организацијата во процесот на воздигнување, придржувајќи се кон универзалните принципи на солидарност, еднаквост и взаемно почитување.
Дејностите на делување на ИСЛАА се од голема палета на области, како што и самата идеја на Школата за лидери да промовира и мотивира лидерство на секоја функција и во секоја област со цел загарантиран напредок. Сите ние на одреден начин го моделираме нашето општество, нашите заедници. Од нас самите зависи нашиот личен успех, но и успехот на сите околу нас, успехот на целото општество.
Своите цели и задачи ИСЛАА ги остварува преку остварување на конкретни активности, организирање на заеднички проекти, трибини, дебати, тркалезни маси преку воспоставена соработка со организации во приватна и државна сопственост, институции, амбасади, здруженија, алумни организации и асоцијации, како и универзитети.
/
/
Катерина Климовска
80
0