Submission #336

Други
Здружение за европска интеграција Европска гледна точка ЕГТ Битола
www.egt.mk
egtmkd@yahoo.com
071 261 558
ул.Костурска 28 Горно Оризари
Здружението за европска интеграција Европска Гледна Точка (ЕГТ) - Битола, е формирано на 25.02.2014 година од страна на студенти на студиската програма Европски Интеграции и Менаџирање со Европски Проекти, при Факултетот за администрација и менаџмент на информациски систем. Стекнатото знаење од предавањата на факултет, ги мотивираше да формираат едно здружение фокусирано на Европските интеграции и европските проекти.
ЕГТ е непрофитабилно здружение кое опстанува од месечна членарина и од соработки со партнери и донации. Здружението е отворено за соработка со други организации и институции како и за примање на нови членови.
Здружението на граѓани за европска интеграција ЕГТ – Битола во рамките на својата работа ќе превзема активности во насока на промоција и поддршка на интеграциите на Република С Македонија во ЕУ. Преку разменување на искуства, комуникации со членови на различни здруженија и пошироката популација, ќе се реализира запознавање на поголем број на граѓани со процесот на интеграција на РСМ во ЕУ како и пишување и реализирање на ЕУ проекти.
1.Волвокс Битола
2.Сумнал Скопје
3.Сфера Битола
4.ЦЕРИ Битола
5.Биосфера Битола
6.Интерактив Битола
/
Дејан Петровски
15
/