Submission #177

Економски развој
Здружение Конект Скопје
www.konekt.org.mk
02/ 3 224 198
Ул. „Владимир Полежиновски“ 19-1/6, 1000 Скопје
Oпштествена одговорност на претпријатија (ООП);Филантропија; Социјална економија; Волонтерство; Одржлив развој.
Конект соработува со широк круг на граѓански организации и е Секретаријат на Мрежа на ГО за финансиска одржливот со над 70 членки.
Основач и Секретаријат на мража за финансиска одржливост на ГО
Член на локална советодавна група на TACSO
Основач на Клубот на одговорни бизниси
Секретаријат на Македонската мрежа на Глобалниот договор
Член на Национално координативно тело за општествена одговорност на претпријатијата
Член на Американска стопанска комора
Контакт центар на Регионалната мрежа за ООП на мали бизниси во Централна, Јужна и Источна Европа формирана од УНИДО
Никица Кусиникова, Извршна директорка
1
4