Submission #357

Економски развој
МАКЕДОНСКО, ГЕРМАНСКО, ХРВАТСКО – МГХ Интернационална Асоцијација Штип
/
gabrielajazynka@gmail.com
+1 561 312 0973
Ванчо Велев Велата бр.8, Штип 2000
Зајакнување на улогата на граѓанскиот сектор со цел за јакнење на свеста и развој на локалната, регионалната и интернационалната демократија.МГХ ќе дејствува во повеќе областии општествени гранки, како економијата, туризмот, култура и образованиетопреку консалтингуслуги, лобирање, застапување, промовирање и маркетинг услуги. МГЦ ќе гради соработка и партнерства помеѓу НВО, ЛС и бизнис секторот на локално, национално, прекугранично и на интернационално ниво.
МХЗ - Тетово, МХЗ-Битола,МХЗ-Скопје, Заедница на Хрвати во РМ- Скопје, Граѓански информативен центар “Спектар” од Штип, Здружение за борба против корупцијасо Слаѓана Тасева, Здружение за борба против ракот на дојката “Нова страна на животот”
МХЗ и ЗХРМ во Македонија, НВО-и во Пула и Сплит, Хрватска Матица на Иселеници од Хрватска, Фондација Отворено Општество Македонија, Коалиција “Амбрела”во Штип, “Folkor Dansemble Amersfoort” од Холандија.Benelux-Balkan Business Center од Холандија
Габриела Јазинка
7
/