Submission #13

Развој на граѓанското општество
Здружение на креативни индивидуалци ,,НОВ БЛЕСОК“ Битола
/
comu1710@yahoo.com
075/296-677
Ул.12-та бр.22 Битола
Подигнување на јавната свест и зајакнување на граѓанското општество во Република Македонија, зајакнување на улогата и капацитетите на НВО и укажување на потребните и можни реформи во институциите - промовирање на евроатланските вредности, демократија, рамноправност, еднаквост и недискриминација.
/
/
Александар Цветановски
/
/