Submission #181

Други
Здружение за умножување на слободни содржини ГЛАМ Македонија
http://glammacedonia.mk
glammacedonia@gmail.com
078/416-754
Ул. Будимпештанска 33Б Скопје
ГЛАМ Македонија е непрофитно, невладино и непартиско здружение, чија главна цел е прибирање, умножување и споделување на слободни содржини, исклучиво на непрофитен начин, како и промоција на идејата дека сите луѓе треба да имаат еднаков пристап до знаењето и образованието. Здружението делува како признат огранок во нашата земја од страна на фондацијата Викимедија. Главна дејност: збогатување на Википедија на македонски јазик со содржини, како и останатите јазични Вики проекти.
/
Фондација Викимедија, Сан Франциско, САД
Снежана Штрковска
20
/