Submission #369

Социјална грижа (хуманитарни)
Здружение Центар за социјални иницијативи НАДЕЖ
www.csinadez.mk
admin@csinadez.mk
022650644
Гвадалахара 20, 1000 Скопје
Здружение Ц.С.И. Надеж Скопје е граѓанска организација која активно се залага за подобрување на квалитетот на живот преку овозможување еднаков пристап до квалитетно образование, социјална интеграција и која промовира и реализира активности за стекнување на вештини на младите и маргинализираните заедници со фокус на Ромите во Р.Северна Македонија.
Фондација Чекор по чекор Македонија, Македонски Каритас, Дендо Вас, ХЕРА
Македонска платформа против сиромаштија, ERSO (Европска мрежа за реинтеграција на доброволни повратници), АРИСЕ мрежа
Клара Мишел Илиева
2
8