Submission #389

Животна средина и природа
Здружение за развој ЧЕКОШТИНА УРБАН Охрид
/
edimakorid@mt.net.mk
01/321-191
Охрид, Хаџи мустафа, 99
Решавање на основните инфраструктурни потреби и општ развој на жителите и корисниците на недвижности во месноста Чекоштина, Охрид.
/
/
Иван Огненов, 071/321-191
/
/