Submission #400

Здравје и здравство
НВО Палиум Скопје
/
nvopallium@yahoo.com
070-233-836
Ул.22 бр.17-В Волково
Подршка и помош на Палијативните пациенти и нивните семејства преку организирање на разни едукативни работилници, трибини и залагање за нивните права. Директна помош и подршка околу информирањето и соработката со надлежните институции во државата и во странство.
Здружение на пензионери Ѓорче Петров
/
Јорданче Јосифов
7
/