Submission #405

Деца, млади и студенти
Здружение за млади - МЛАДИТЕ ЗА ПРОМЕНА НВО Битола
www.yfch.org
contact@yfch.org
38972321926
Јонче Мурџевски 3/7 Битола
Младите за Промена НВО Битола е невладина организација која се фокусира на зајакнување на младите луѓе да станат активни чинители на позитивни промени во нивните заедници. Мисијата на организацијата е да промовира младинско лидерство, граѓански активизам и општествена одговорност и да создаде платформа за младите луѓе да се занимаваат со социјалните, економските и политичките прашања кои влијаат на нивните животи.

YFCH NGO нуди широк спектар на програми и активности насочени кон опремување на младите со вештини, знаења и ресурси кои им се потребни за да направат промена во нивните заедници. Овие програми вклучуваат обуки за лидерство, проекти во корист на заедницата, кампањи за застапување и образовни иницијативи. YFCH NGO, исто така, нуди платформа за младите да се поврзат и да соработуваат со истомисленици и организации, поттикнувајќи чувство на заедница и колективна акција.
Преку својата работа, YFCH NGO се стреми да ги инспирира и поттикне младите луѓе да станат активни граѓани кои се посветени на создавање позитивни промени во нивните заедници и пошироко. Со вклучување на младите луѓе на значајни начини и обезбедување на алатки и поддршка што им се потребни за да успеат, организацијата помага да се изгради посветла иднина за сите.
Порака Нова Струга, Together Macedonia, Udruga Mladi - mladi u EU Croatia, Youth For Change Georgia, Progress center Estonia,
/
Застапник / директор* Пеце Крстевски
30
/