Submission #406

Деца, млади и студенти
Фондација Младински Ресурсен Центар АЈКЕН Гостивар
www.ican.mk
icanmk@gmail.com
+38972224069
ул. ЈНА бр. 371, Гостивар
Создавање можност за младите преку обезбедување на обуки, поддршка при барањето на работа или самовработување, и создавање на вмрежување на младите и работодавците.
- Organized Youth Association
- Center for Youth Education and Meditation
- Startup Macedonia
- SEEU Technology Park
- Youth and Community center Gostivar
/
Арт Спахиу
30
4