Submission #22

Развој на граѓанското општество
ПОДОБРА ИДНИНА
/
podobraidninapr@hotmail.com
071/306-250
ул. Велко Влаховиќ бр. 3/13 - Пробиштип
Едукација на младите во општествено политичкиот живот и заштита на животна средина.
Со Фондацијата ЕВРО ЦЕНТАР - Свети Николе и ФОРОП - Свети Николе.
Мрежа за поддршка на млади претприемачи.
Игор Манасов
20
/