Submission #37

Животна средина и природа
Здружение на студенти на Шумарски факултет ДРЕН Скопје
http://www.sf.ukim.edu.mk/dren.htm
dren@sf.ukim.edu.mk
02/3135-033, локал 143
ул. 16 Македонска бригада бр 1, 1000 Скопје
Основни дејности на ДРЕН се:
– Поттикнување на активности кај студентите од шумарство и озеленување и унапредување на животната средина за збогатување на нивните стручни познавања и искуства;
– Обезбедување и дистрибуција на информации до студентите од областите на шумарство и животна средина;
– Претставување на нивните професионални интереси на меѓународен план, како и размена на студенти преку меѓународна соработка со сродни факултети и стручни невладини организации.
CNVP - Македонија, Македонско Еколошко Друштво, РЕЦ - Македонија, Македонски Зелен Центар.
IFSA – International Forestry Students’ Association
Ѓорѓи Вивков
13
/