Submission #42

Струкови здруженија
ДВАПАТИ Е – Енергетска Ефикасност
www.2xe.org.mk
info@2xe.org.mk
02/6161-800
Бул. Јане Сандански бр.113 Скопје
Разни активности што ќе придонесат за разумно трошење и заштеда на енергијата.
/
/
Горан Фиданоски
11
/