Submission #54

Економски развој
Фондација за развој на претприемништво регионална и прекугранична соработка Битола
www.rcnet.mk/bitola
rcbt@t.mk
047/202-420; 070/282-737
ул. Булевар 1-ви Мај б.б., Битола
/
/
/
Драган Дамјановски
/
/