Submission #74

Економски развој
Фондација за поддршка на претпријатија Тетово (ESF Tetovo)
www.esate.com.mk
esate@t.mk
044/350-960; 070/329-256
ул. Илинденска бб, Блок 87, лок.2
Подготовка и изведување програми, проекти и активности за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на микро, мали и средни претпријатија во Тетовскиот регион, Полошкиот регион и пошироко.
/
/
Салајдин Идризи
/
/