Submission #209

Економски развој
СКИ МАКЕДОНИЈА
www.skimacedonia.mk
skimacedonia@gmail.com
078/309-807
Даме Груев 5/4 - 11 , Скопје
Уникатни активности, редок проект од конкретен јавен интерес, кој придонесува во развојот на туризмот, анимација на туристи и граѓански глас во рамките на ски центрите и придонес кон развој на зимските и планинарските спортови. Волонтереско граѓанско здружение кое работи на изградба на современ дигитален инфо центар за ски центрите и планинските туристички дестинации преку имплементација на современи дигитални технологии по примеро на современите ски центри во Европа. Тековно преку проект со Швајцарска амбасада работиме на поставување на веб камери и метеоролошки станици низ сите ски региони. Овозможување на свежи информации околу фунционалноста на ски патеките цени временски услови, продукција на креативен свеж видео и фото материјал со цел постојано анимирање посебно на малите ски дестинации. Тотално волонтерски придонес , а е проект што е во служба на многу, многу граѓани и странски туристи.
Неформални соработки со ски клубови, ски федерација, планинарски друштва, поддршка на скијачки клубови и натпревари преку промоции, видео материјали, документарни филмови, слично и во зоната на туристичкиот сектор и ски дестинациите.
Не сме членови на ниту една платформа, уникатен сервис во развој
Христијан Трајчевски
4-5
Немаме вработени