Submission #224

Социјална грижа (хуманитарни)
Хуманитарно здружение Млади Хуманисти - Битола
/
mladi.humanisti772@gmail.com
071/772-772
Битола, Анести Пановски 27/13
Здружението дејствува во делот на хуманата страна за помош на лица од социјално загрозени семејства.
Македонско – Турско Здружение Мустафа Кемал Ататурк – Битола
Хепар Центар - Битола
/
Бојан Тодоровски
20
0