Submission #228

Култура
Здружение за колективно управување на правата на уметниците музички изведувачи и произведувачите на фонограми „ММИ Скопје“
www.mmi.mk
info@mmi.mk
02 322 2397, 071/223-641, 071/223-640
Ул. „Костурски херои“, бр. 42/1-2, 1000, Скопје
Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје е организација која колективно ги управува сродните права на произведувачите на фонограми и на уметниците музички изведувачи, во согласност со Законот за авторското право и сроднитe права.
Здружение за заштита на авторски музички права ЗАМП, соработка со други граѓански Здруженија за заштита на сродни права преку асоцијацијата на здруженија IFPI (International Federation of the Phonographic Industry ) и SCAPR (Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights)
/
Г-дин Бодан Арсовски
26
3