Submission #229

Демократија, човекови права и владеење на правото
Хуманитарно добротворно здружение на Ромите Месечина Гостивар
www.mesecina.org.mk
mesecina@mesecina.org.mk
042/ 222-271
Гостивар, Браќа Ѓиноски 61
Организацијата има свои сектори на делувањер, кои имаат свои програми
- Сектор за Образование и едукација
- Сектор за човекови права и меѓуетнички односи
- Сектор за социо-економска едукација и интеграција
- Сектор за координирање и информирање
Активностите на делување на организацијата е на територијата на целата Република Северна Македонија, преку соработка на локални, граѓански организации.
Дел од соработниците:
- Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)
- Иницијативи за социјална промена (ИнСоК)
- Амбрела – Скопје
- Здружение за правата на Ромите (ЗЗПР) Штип
- Здружение на жени Даја Куманово
- Ромска Солза Прилеп
- Баирска Светлина – Битола и др.
Организацијата соработува и е дел од локални, национални и меѓународни мрежи.
- Креирање и имплементација на Локални акциони планови за Роми во Гостивар
- Мрежа на Ромски НВОи за приоритети на Ромите во Република Северна Македонија
- Граѓанска Платформа на Македонија
М-р. Мухамед Точи
10
3