Submission #236

Здравје и здравство
Здружение на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри ЗА НАС Скопје (ЗМСТАС ЗА НАС Скопје)
Во изработка (до тогаш се користи Facebook: https://www.facebook.com/zanas.zmsta/ )
zanas.zmsta@gmail.com
070/406-927, 070/406-932
Ул. „11-ти Октомври“ бр.17; 1000 Скопје
ЗМСТАС ЗА НАС Скопје врши подигање на јавната и институционалната свест за работното место медицинска сестра преку програмски активности за креирање на решенија и политика за подобрување на статутот на медицинските сестри усогласувајки се со стандардите и директивите на Европската Унија.
Здружение на бубрежно болни граѓани НЕФРОН Скопје -Здружение на дијабетичари АЛЕГРА -Хуманитарна организација ВЕНЕРА Прилеп -Невладина организација Детски свет Нов Почеток Скопје
-Хуманитарна организација ФЕНИКС СМ-ПП Прилеп -Сојуз на Здруженија на дијабетичари на Македонија -Здружение на граѓани РАСТ -Здружение за грижа и едукација на бремени жени, мајки и деца ЛУЛКА -Стоматолошки факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје -Здружение за помош и поддршка на пациенти со хематолошки заболувања и нивни негуватели ХЕМА Скопје -Здружение на социјални работници на Македонија -Национален совет за родова рамноправност и СОС национална линија за жртви од секакво насилство
Унија на здруженија на медицински сестри, техничари, акушерки, стоматолошки сестри и лаборанти (составена од ЗМСТА – Славјанка Влахчева, ЗМСТАЛ – Флоренс Најтингејл,
Сојуз на ЗМСТАЛ – Тетово, ЗМСТАЛ Албанци – Гостивар и ЗМСТАЛ – Гостивар и ЗМСТАС – За Нас кое воедно е и предводник на Унијата).
Претседателка Г-а Горданка Бешлиовска
60 - 70
2 (хонорарни договори на дело)