Submission #243

Социјална грижа (хуманитарни)
Црвен крст на РСМ,Општинска организација Демир Хисар
demirhisar@redcross.org.mk
071/505-724
УЛ Маршал Тито бб Демир Хисар
Социјално,здраствена хуманитарна дејност
Порака,сончева долина граѓанска организација икариус,валавица идр.
Иванчо Најденковски, секретар
50
1