Submission #88

Демократија, човекови права и владеење на правото
Јустина - Скопје
www.justina.com
zeismaili@yahoo.com
070/263-399
Ул. Скупи бр 55 А скопје
Здружение на граѓани за промовирање на демократијата и промовирање на мултикултурниот и меѓуетничкиот соживот помеѓу младите ЈУСТИНА. Деца, млади и студенти. Економкски развој. Етнички заедници, животна средина итн.
Еко натура, Јосиф Багери
Младинска алијанса
Зеќирја Исмаили
45
1