Submission #251

Култура
Здружение МЛАДИНСКИ ФОРУМ ЗА СОРАБОТКА Скопје
https://www.facebook.com/MLADINSKIFORUMZASORABOTKA/?modal=admin_todo_tour
mladinskiforum@gmail.com
077/811-171
Ул.Петар Драганов бр.4 1000, Скопје
Нашата мисија е да ја направиме Република Северна Македонија многу подобро место за живеење. Ние сакаме да има демократско опкружување каде младите можат да го најдат своето место. Да се биде член на НАТО и ЕУ. Да се биде држава каде приоритет е да се има чисто опкружување. Да се има здравствен систем што ќе се грижи за луѓето според највисоките европски стандарди. Држава без корупција. Земја во која културата има високо место. Држава во која ќе се почитуваат човековите права и правата на децата. Нашата мисија е многу амбициозна, но со секој проект сме еден чекор понапред.
Со сите
Граѓански ресурсен центар
Претседател М-р Оливер Ромевски
20
0