Конститутивна седница на Советот

Конститутивна седница на Советот

16.4.2018 во 9:00 часот

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов
Свечен дел

Воведен збор и претставување на членовите  на Советот

Поздравно обраќање на г-ѓа Радмила Шекеринска Јанковска, заменичка на претседателот на Владата на Република Македонија и министерка за одбрана

Работен дел  
1 Предлог-Деловник за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор
2 Прашања и предлози
Macedonian