Jump to Navigation

5-та седница на Советот

5-та седница на Советот

13.9.2018 во 11:00 часот

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов

1

 

2

 

Заклучоци од јавната дебата за реформа на начинот на финансирање на организациите на лица со хендикеп

 

Анализа на Законот за сметководство на непрофитни организации направена во рамки на проектот „Промени за одржливост“ финансиран од Европската унија

3

Прашања и предлозиОдделение за соработка со невладини организации

на Генералниот секретаријат на Владата

Бул: Илинден бр.2

1000 Скопје, Република Мекедонија

Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

nvosorabotka@gs.gov.mk

Спроведување на стратегија

Финансиска поддршка

Предлози од граѓански сектор

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut