Jump to Navigation

6-та седница на Советот

6-та седница на Советот

9.10.2018 во 13:00 часот

 

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов

 

1

 

Учество на јавноста во донесување одлуки во област на животната средина

2

Известување за реализација на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан (ReLOaD)

3 Студија за политики - Физичките лица во системот на ДДВ и владеењето на правото во Македонија со посебен осврт и предлог-решенија во делот на авторските договори
4

Прашања и предлозиОдделение за соработка со невладини организации

на Генералниот секретаријат на Владата

Бул: Илинден бр.2

1000 Скопје, Република Мекедонија

Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

nvosorabotka@gs.gov.mk

Спроведување на стратегија

Финансиска поддршка

Предлози од граѓански сектор

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut