Jump to Navigation

8-ма Седница на Советот

8-ма седница на Советот

11.12.2018 во 13:00 часот

 

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов

1

 

Предлог-програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2019 година

2 Прашања и предлози
 

 

  • 29 reads


Одделение за соработка со невладини организации

на Генералниот секретаријат на Владата

Бул: Илинден бр.2

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

nvosorabotka@gs.gov.mk

Спроведување на стратегија

Финансиска поддршка

Предлози од граѓански сектор

 

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut