8-ма Седница на Советот

8-ма седница на Советот

11.12.2018 во 13:00 часот

 

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов

1

 

Предлог-програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2019 година

2 Прашања и предлози
 

 

  • 29 reads
Macedonian