Отворени денови за иницијативи на граѓанските организации

Отворени денови за иницијативи на граѓанските организации

Организација Автокоманда сака да дише

Иницијатива

 

Здружение за заштита на животните и животната средина Е.Д.Е.Н.

Иницијатива

 

Здружение на граѓани за заштита на животна средина ЕКОЗВОН, Скопје

Иницијатива

Здружение на граѓани за заштита на животна средина ЕКОЗВОН, Скопје

Иницијатива

Одговор од Министерство за образование и наука

 

Меѓународно здружение на граѓани Културно Ехо-Скопје

Иницијатива

Одговор од Министерство за култура

Одговор од Министерство за образование и наука

 

Асоцијација за едукација Младиинфо Интернационал

Иницијатива

 

Здружение за заштита и едукација на деца и млади Роми – Прогрес

Иницијатива

Одговор од Министерство за труд и социјална политика

 

ХЕПА Македонија Национална организација за унапредување на здравјето со физичка активност

Иницијатива

Одговор од Агенцијата за млади и спорт

 

Здружение Лидери за едукација, активизам и развој (LEAD)

Иницијатива

 

Фондација за развој на локалната заедница Штип

Иницијатива

Одговор од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија

Одговор од Министерство за економија

 

Здружение на граѓани „Младински образовен форум“

Иницијатива

Одговор од Агенција за млади и спорт

Одговор од Министерство за образование

 

Младински сојуз - Крушево

Иницијатива

 

ХЕРА - Асоцијација за здравствена едукација и истражување

Иницијатива

Прилог

Одговор од Министерство за образование и наука

Гринер – Здружение за зелено општество 

Иницијатива

 

Мој Воздух

Иницијатива

 

Еко Горила

Иницијатива

 

ЕКОСКОП, Скопје 

Иницијатива

 

Здружение за одржлив развој и заштита на животната средина „Гоу Грин“ 

Иницијатива

Одговор од Министeрството за економија

Иницијативите ќе бидат разгледани во работните групи по кластери за подготовка на Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам во Република Македонија.
 

 

Марина Богојевска  ООУ „Братство - Миѓени“ Тетово

Иницијатива

 

Николетка Панева ООУ" Кирил и Методи" Свети Николе

Иницијатива

 

Сефер Селими - Демокраси Лаб / Democracy Lab

Иницијатива

 

Александар Гавриловски - Здружение Иницијативен глас од Прилеп

Иницијатива

 

Наташа Доковска Спировска -    Новинари за човекови права

Иницијатива

 

Српски културен центар СПОНА

Иницијатива

 

Боро Китаноски - Здружение „Мировна акција“

Иницијатива

 

Лилјана Јоноски - Рурална Коалиција

Иницијатива

 

м-р Весна Попоска - Меѓународен Универзитет ВИЗИОН

Иницијтива

 

Бабан Марија

Иницијатива

 

Ангел Димитриевски - Здружение за едукативен развој ЕКВАЛИС- Скопје

Иницијатива

 

Јана Михаилова и Марија Николова - Здружение за права и хуманост ИНТЕГРА НАУ Скопје

Иницијатива

 

Биљана Георгиевска

Иницијатива

 

Зоран Матевски

Иницијатива

 

Драган Костовски

Иницијатива

 

Вера Симовска - NGO for Public Health HEPA Macedonia

Иницијатива
 

Интернет Хотлајн Провајдер Македонија

Иницијатива

Одговор од Министерството за информатичко општество и администрација

 

Транспарентност Македонија

Иницијатива

Одговор од Министерството за правда

 

Здружение Зелена Лупа

Иницијатива

Прилог

 

Здружение за заштита на граѓанските права Но Пасаран Скопје

Иницијатива

Одговор од Министерството за правда

 

Метаморфозис, Фондација за интернет и општество

Иницијатива

Одговор од Министерство за образование и наука

Одговор од Министерството за здравство

Одговор од Министерството за култура

Одговор од Министерството за правда

 

Македонски центар за меѓународна соработка

Иницатијива

Одговор од Државна комисија за спречување на корупцијатаа

Одговор од Министерството за информатичко општество и администрација

Одговор од Министерството за правда

 

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје

Иницијатива

Одговор од Министерството за информатичко општество и администрација

 

Центар за истражувачко новинарство СКУП-Македонија

Иницијатива

Одговор од Министерството за правда

 

Здружение на граѓани „Младински образовен форум“

Иницијатива

 

 

Macedonian