Петнаесетти повик на УНЕСКО за финансирање проекти во рамките на Меѓународниот фонд за културна разновидност за 2024 година

Националната комисија за УНЕСКО на Република Северна Македонија информира за 15. повик на УНЕСКО за поднесување проекти за финансирање во рамките на Меѓународниот фонд за културна разновидност за 2024 година.

Предлог-проектите треба да се достават исклучиво преку официјалната платформа на УНЕСКО за аплицирање, најдоцна до 14 јуни 2024 година.

Детални информации за повикот и за процесот на аплицирање може да се добијат на: https://www.unesco.org/creativity/en/ifcd/apply

Macedonian