3.Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со COVID-19 кризата (со образец на Пријава со предлог-проект и образец на Буџет со оправданост на трошоци).