Прилози

Здружение за асистивна технологија Отворете ги прозорците Скопје

Здружение за подршка и развој Хуманост, Скопје

Асоцијација за здравствена едукација и истражување ХЕРА Скопје

Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп

Здружение Младински сојуз Крушево

Црвен крст на Република Македонија Скопје

Здружение на Лезбејки, Геј, Бисексуалци/ки и Трансексуалци/ки ЛГБТ Јунајтед Тетово

Прва детска амбасада во светот Меѓеши Скопје

Асоцијација за демократски развој на Ромите Сонце АДРР Сонце Тетово

Здружение за дислексија Ајнштајн Скопје

Фондација за одржлив економски развој - Преда Плус Прилеп

Здружение за умножување на слободни содржини Споделено знаење Скопје

Здружение на ивалидите Шпреса Скопје

Институт за евопска политика ЕПИ Скопје

Здружение Асоцијација за демократска иницијатива АДИ Гостивар

Здружение на граѓани за промовирање и зачувување на културните вредности - Легис Скопје

Здружение за млади и култура Креативни и активни Струга

Здружение ДРИТА АГВ Гостивар

Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој ЦеПроСАРД Скопје

Здружение на граѓани и фондации Дитуриа Кичево

Undefined