24.2.

24.2.Промовирање на донирањето кон граѓанските организации

Показатели

 

Надлежна институција

Совет за соработка меѓу Владата и граѓаското општество

Рок на спроведување

4 квартал 2023

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

УСАИД Проект „Партнерствa за донирање“

Статус:

Преземени активности:

Дополнителни информации:

Undefined