Показател на успешност

Измените на Законот за донации и спонзорстава во јавните дејности поттикнуваат филантропија

Undefined