Предлози на проектот „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“ финансиран од ЕУ за Комуникациска стратегија на Советот