1 Предлог-програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2022 година (Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците)