Одржани индивидуални состаноци со членови на Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанското општество

Во текот на декември 2022 година и јануари 2023 година, Одделението за соработка со невладини организации организираше индивидуални состаноци со членовите на Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанското општество од Министерството за финансии, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи и Министерството за локална самоуправа. Целта на состаноците беше информирање за статусот на реализација на мерките од Стратегијата на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план (2022-2024), во 2022 година. Присутните постигнаа согласност за податоците и индикаторите што треба да бидат обезбедени со цел да се идентификуваат следните чекори кои треба да бидат преземени за одржување на Работилница за следење и известување за спроведувањето на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество 2022-2024. Воедно, беше разговарано за новините во процесот на подготовка на годишниот извештај за спроведување на Стратегијата, согласно Упатството за структурата, содржината и начинот на подготвување, спроведување, следење, известување и оценување на секторските и мултисекторските стратегии („Службен весник на РСМ“ бр.122/22).

Macedonian

Одржани консултативни тркалезни маси поврзани со Законот за здруженија и фондации

На 12 и 13 декември 2022 година во Скопје се одржаа четири консултативни тркалезни маси на теми: Правно препознавање на други форми на здружување, Организации и активности од јавен интерес, Заштита на непрофитниот карактер и Овозможувачка околина за граѓанските организации. Тркалезните маси беа организирани од проектот „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“ финансиски поддржан од ЕУ, во рамките на поддршката на Работната група при Министерството за правда која работи на измените и дополнувањата на Законот за здруженија и фондации. Целта на консултативните тркалезни маси беше да се идентификуваат и дискутираат недостатоците во постојните закони во четирите теми како и последиците од задржувањето на постојното законско статус кво и да се идентификуваат и дискутираат можните решенија на ниво на закони како и на политики со цел да се адресираат клучните проблеми.

Macedonian

Јавен повик за учество на консултативни тркалезни маси за посебни прашања кои се поврзани со Законот за здруженија и фондации

Проектот Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Македонија (Проектот) финансиски поддржан од ЕУ ја поддржува работата на работната група во рамки на Министерството за правда која работи на изработка на измените и дополнувањата на Законот за здруженија и фондации.

Во рамки на поддршката, Проектот организира четири (4) консултативни тркалезни маси на следниве теми:

- Правно препознавање на други форми на здружување;
- Организации и активности од јавен интерес;
- Заштита на непрофитниот карактер; и
- Овозможувачка околина за граѓанските организации.

Macedonian

Jавна расправа за нацрт верзијата од Стратегијата за реформа во јавната администрација 2023-2030

 

Министерството за информатичко општество и администрација и РЕСПА организираат јавна расправа за Нацрт верзијата од Стратегијата за реформа во јавната администрација 2023-2030.

Јавната расправа ќе се одржи на 1. декември (четврток), со почеток од 10.00 часот, во хотел Холидеј Ин.

МИОА ги повикува сите членови на работните групи вклучени во подготовка на Стратегијата и Акцискиот план, како и сите заинтересирани граѓани да присуствуваат на јавната расправа и со тоа да дадат свој придонес.

Линк од документот: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/2103

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS