Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија објавува Јавен повик Субвенционирање на вработување на невработени лица од ранливи категории на граѓани

Дали сте граѓанска организација која има потреба од финансиска поддршка за нови вработувања? Дали сакате да им помогнете на лицата од ранливи категории да се вклучат на пазарот на трудот? Ако одговорот е ДА, тогаш активната мерка 2.1 Субвенционирање на вработување - ИПА е мерка соодветна за Вас.

 Јавниот оглас за мерка 2.1 Субвенционирање на вработување - ИПА е објавен од страна на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија во рамки на ИПА проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“ финансиран од Европската Унија, а врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2023г .

 Огласот е наменет за работодавачи, односно граѓански организации, кои сакаат да вработат лица од ранливи категории на граѓани, кои се регистрирани како невработени лица активни баратели во АВРСМ.

Macedonian

Онлајн информативна сесија за повикот на УНЕСКО, Британскиот совет и Италијанската агенција за развојна соработка за апликации во рамките на проектот „Култура и креативност за Западен Балкан“ финансиран од Европската Унија

Министерството за култура и Националната комисија за УНЕСКО на Република Северна Македонија информираат дека на 16 мај 2023 година од 11.00 до 12.30 часот, УНЕСКО, Британскиот совет и Италијанската агенција за развојна соработка организираат онлајн информативна сесија за сите заинтересирани институции, организации и здруженија за поднесување на апликации во рамките на проектот „Култура и креативност за Западен Балкан“.

Линкот за пријавување, повикот, критериумите и начинот на аплицирање се достапни на следниот линк:

Culture and Creativity ( CC4WBs) for the Western Balkans online WEBINAR

Macedonian

НАЈАВА НА ИНФОРМАТИВЕН ДЕН ЗА ПРОГРАМАТА ИНТЕРЕГ ИПА АДРИОН

Започнувајќи од програмскиот период за 2021-2027 год., Република Северна Македонија доби можност да се приклучи во ИНТЕРЕГ ИПА АДРИОН програмата.
 
Главната цел на ИПА АДРИОН е да одговори на заедничките предизвици во Јадранско-јонскиот регион, како заштитата на биолошката разновидност, справување со климатските промени и одржлив транспорт. Во постигнување на истото, Програмата предвидува воведување и примена на иновативни модели и алатки, кои дејствуваат како клучен инструмент за изнаоѓање на заеднички решенија, со што регионот постепено ќе постигне повисоко ниво на отпорност кон идните економски шокови.
 
Првиот повик за предлози за проекти во рамките на програмата ИПА АДРИОН беше отворен на 4 април и ќе биде затворен на 30 јуни 2023 год. во 13:00 часот.

Macedonian

Четиринаесетти повик на УНЕСКО за финансирање проекти во рамките на Меѓународниот фонд за културна разновидност за 2023 година

Националната комисија за УНЕСКО на Република Северна Македонија информира за 14. повик на УНЕСКО за поднесување проекти за финансирање во рамките на  Меѓународниот фонд за културна разновидност за 2023 година.  

Истакнуваме дека предлог-проектите треба да се достават исклучиво преку официјалната платформа на УНЕСКО за аплицирање, најдоцна до 16 мај 2023 година.

Детални информации за повикот и за процесот на аплицирање може да се добијат на следниов линк: https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply.

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS