Здравје и здравство

Error message

  • Notice: Undefined index: nid in _webform_select_options() (line 923 of /var/www/html/nvo_nov2/sites/all/modules/webform/webform/components/select.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in _webform_report_sort() (line 1138 of /var/www/html/nvo_nov2/sites/all/modules/webform_report-7.x-1.0/webform_report/webform_report.inc).
(24 results) Download as CSV

ИМЕ НА ЗДРУЖЕНИЕsort descendingView LinkСЕКТОР НА ДЕЈСТВУВАЊЕ
БОРКА - за секој нов денview Здравје и здравство
ЗДРАВА ИДНИНА Здружение за превенција од кардиоваскуалрни заболувања view Здравје и здравство
Здрав систем-здравје за ситеview Здравје и здравство
Здружение ДОВЕРБА Скопјеview Здравје и здравство
Здружение МАЈНДС МЕТЕР Гевгелијаview Здравје и здравство
Здружение ХОПС - Опции за здрав живот Скопјеview Здравје и здравство
Здружение за ментално здравје Асоцијација Мисла - Скопјеview Здравје и здравство
Здружение за помош и ресоцијализација на зависници и други маргинализирани и стигматизирани социјални групи Опција Охрид - Охридview Здравје и здравство
Здружение за развој и унапредување на ромската заедница РОМАНО ЧАЧИПЕ view Здравје и здравство
Здружение на бубрежно болни граѓани Нефрон Скопјеview Здравје и здравство
Здружение на граѓани Асоцијација за Пулмонална хипертензија „Момент Плус“ - Гевгелијаview Здравје и здравство
Здружение на граѓани Зона Кавадарциview Здравје и здравство
Здружение на граѓани за ретки болести ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ Битолаview Здравје и здравство
Здружение на граѓани со коагулопатии ХЕМО - ВИЛ Илинден - Илинденview Здравје и здравство
Здружение на дијабетичари ЗД Мост - Скопјеview Здравје и здравство
Здружение на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри ЗА НАС Скопје (ЗМСТАС ЗА НАС Скопје)view Здравје и здравство
НВО Палиум Скопјеview Здравје и здравство
Научна фондација СПИРОСКИview Здравје и здравство
Национална Алијанса за ретки болести на Република Македонија - Скопјеview Здравје и здравство
Национално здружение за МС Национално здружение за помош и поддршка на лица со мултипла склерозаview Здравје и здравство

Pages